WELKOMDIENST MIDDELBURG

Agenda


Datum

Kerkgebouw

Voorganger

Combo

Koor / za


2 december

Hofpleinkerk

Peter Riemens

de band 'Zilt'


2019      2019         2019

3 februari

Geref. kerk Arnemuiden

Coen van Dalen

Laetare

Laetare

7 april

Hofpleinkerk

Commissieleden

Elise Mannah + pianist

Elise Mannah + pianist

2 juni

Hoeksteenkerk
6 oktober

Hofpleinkerk

Theo van Teijlingen


Theo van Teijlingen

1 december

De Nieuwe Kerk


Glorify

Glorify