WELKOMDIENST MIDDELBURG

DOEL

Welkom heten aan iedereen, jong of oud, groot of klein,

zoekend naar de Blijde Boodschap van Gods Liefde,

door Jezus Christus de Opgestane Heer!


HOE

Samen zingen en luisteren naar het Woord.

Samen koffie drinken, napraten en je welkom voelen!


WANNEER

Er worden vijf diensten per jaar gehouden.

Zie hiervoor de agenda.


WAAR

Afwisselend in vier kerkelijke gebouwen van de Protestantse Gemeente Middelburg:

de Hoeksteen, de Hofpleinkerk

en de Morgenster.

Welkomdienst, wat is dat dan?